El concurs persegueix garantir la continuïtat de les empreses en dificultats.

Quan una empresa té dificultats per a atendre els seus pagaments pot instar el concurs de creditors, amb el qual tots els pagaments anteriors queden congelats i s'intenta arribar a un acord amb els creditors per a reduir el deute, ajornar-lo o totes dues coses alhora:

  • Una vegada es manifesti una desatenció generalitzada de pagaments, l'administrador de l'empresa deutora té dos mesos per a sol·licitar el concurs. Si no ho fa, pot arribar a ser declarat responsable dels deutes socials, per no haver actuat amb diligència.
  • La sol·licitud també pot ser presentada per algun creditor (en aquests casos el concurs es denomina “necessari”).

Tot el procediment concursal està enfocat a aconseguir un acord amb els creditors per a assegurar la continuïtat de l'activitat. I si aquest acord no és possible, es procedeix a liquidar de forma ordenada la societat, evitant “carreres” entre els creditors que podrien perjudicar a uns en benefici d'uns altres. Per tant, aquest procediment és un mecanisme de defensa per a la pròpia empresa deutora i per als creditors, per la qual cosa no ha de ser vist amb mals ulls en cas de dificultats.

Els nostres professionals l'informaran sobre com funciona aquesta figura tant des del punt de vista del deutor com del creditor.