Recordi com declarar l'IVA dels cobraments anticipats.

Si realitza una venda de béns o presta un servei, l'IVA s'esdevingui en la data de la posada a la disposició dels béns o en la data de prestació del servei. No obstant això, si cobra tot o part del preu a compte, l'IVA s'esdevingui en el moment del cobrament (per la part cobrada), i haurà d'incorporar aquest IVA en la declaració periòdica que correspongui.

Per exemple, si rep un encàrrec per 20.000 euros (sense IVA) i cobra 5.000 en la data de la comanda, com a bestreta:

  • En cobrar els 5.000 euros haurà de considerar que una part correspon a l'IVA: 4.132 com a base (5.000/1,21) i 868 com IVA.
  • Haurà d'emetre una factura per aquest import i incloure aquest IVA en la declaració del mes o trimestre corresponent.
  • Quan lliuri la comanda haurà de repercutir 3.332 euros d'IVA (el 21% dels 15.868 euros restants) i incloure'ls en la declaració que correspongui al moment d'aquest lliurament. I en aquest cas amb independència que cobri en aquest moment o el faci més tard.

Bestretes cobrades. En les bestretes el determinant és la data de cobrament. Si li paguen la bestreta amb un pagaré, l'IVA es reportarà en la data de venciment (i sempre que es produeixi el cobrament), fins i tot encara que abans descompti aquest document.