Dimecres 26 Gener 2022

T: 93 193 75 26

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Gestió i Assessorament Empresarial

El principal factor diferenciador per a les empreses es basa a tenir un excel·lent assessorament. A Afirma som experts en això, ja que, gràcies als nostres serveis permetem:

 • Estalviar diners i temps. En encomanar unes certes tasques al nostre equip d'assessors professionals, l'empresa estalviarà treball i generarà beneficis.
 • Obtenció d'informació de l'actualitat. Afirma mantindrà informada a la seva empresa dels canvis que estigui obligada a realitzar segons el que exigeixin les normatives vigents, i contínuament canviants.
 • Major eficàcia i seguretat a causa de la externacionalizació de la gestió administrativa i la reducció de costos.
 • Qualitat en la gestió de l'empresa i en el treball realitzat.
 • Garantia.
 • Tranquil·litat. Comptar amb nosaltres reportarà tranquil·litat a la seva empresa, ja que podrà dedicar-se a les seves pròpies tasques sabent que compta amb un assessorament d'excel·lent qualitat.

No dubti a contactar amb nosaltres si necessita un assessorament empresarial de qualitat. #afirmagestion #asesoria

Estrenem Blog

Tot l'equip d'Afirma Gestió està molt content d'anunciar que estrenem blog. Ens fa molta il·lusió afegir en la nostra pàgina web una pestanya on compartir consells i recomanacions, parlar sobre diferents temes i oferir el millor assessorament. Un espai en el qual podrem donar informació com a professionals de la gestió administrativa i que esperem que els serveixi per a aprendre coses noves.

No dubtin en què estem oberts a les seves preguntes. Digues-nos quines curiositats tenen i tractarem d'escriure un article relacionat!

Esperem que els agradi el nostre blog i que comparteixin el contingut que més els interessi a les xarxes socials!

Activitat en el propi habitatge

Quines despeses poden deduir-se en l'IRPF?

Recordi que les persones que desenvolupen la seva activitat des del seu habitatge poden deduir-se en l'IRPF part de les despeses que suporten:

 • D'una banda, les despeses de titularitat de l'habitatge (IBI, comunitat, assegurances, amortització, interessos de préstecs per compra...) en proporció a la part de l'immoble que utilitzin en la seva activitat. Per exemple, si ocupen 20 metres quadrats en un immoble de 100, podran deduir-se el 20% d'aquestes despeses.
 • Respecte als subministraments (telèfon, llum, aigua, gas, Internet...), poden deduir-se un 30% de les despeses proporcionals a la part de l'immoble usat en l'activitat. En aquest cas, per tant, es podrien deduir el 6% de les despeses per aquests conceptes (el 30% del 20%).

Si la titularitat de l'habitatge es comparteix amb el cònjuge, el titular de l'activitat podrà deduir-se aquests mateixos percentatges (no caldrà que faci cap prorrateig, tant si està casat en guanys com si ho està en separació de béns). No obstant això, si no existeix matrimoni i la titularitat de l'habitatge està compartida amb la parella de fet, les despeses només seran deduïbles en proporció al percentatge de titularitat.

Activitat econòmica en el mateix domicili. Seran deduïbles les despeses de titularitat en proporció als metres quadrats utilitzats. I respecte a les despeses de subministraments, serà deduïble el 30% dels quals corresponguin a la part de superfície ocupada per l'activitat. Els nostres professionals calcularan totes les despeses, deduccions i incentius que puguin ser aplicables en la seva activitat econòmica.

Operacions vinculades

Algunes empreses hauran de presentar el model 232.

Si la seva empresa va realitzar operacions vinculades durant l'exercici 2020, és possible que aquest mes de novembre hagi de presentar el model 232. En concret, han de declarar-se en aquest model:

 • Les operacions realitzades amb una mateixa entitat que, en conjunt, superin els 250.000 euros.
 • Determinades operacions per un import conjunt de cada tipus d'elles que superi els 100.000 euros (vendes d'immobles, trans missió de participacions, operacions amb intangibles, etc.).
 • Les operacions realitzades amb paradisos fiscals, independentment de la seva quantia.
 • I les cessions d'immobilitzats intangibles a entitats vinculades que gaudeixin de la reducció del 60% prevista en la normativa de l'Impost de societats, sigui com sigui la seva quantia.

També és obligatori declarar les operacions vinculades –encara que no s'aconsegueixin els límits indicats en els dos primers punts– quan les operacions vinculades del mateix tipus i mètode de valoració realitzades amb una mateixa entitat vinculada, en conjunt, superin el 50% de la xifra de negocis de l'empresa.

Els nostres professionals verificaran si la seva empresa ha de presentar informació sobre les operacions vinculades que realitza i l'assessoraran sobre com actuar davant aquesta mena d'operacions.

Serveis a particulars

Inclogui l'IVA en les seves propostes de serveis a particulars.

Quan la seva empresa és contractada per un particular per a prestar un servei, segurament realitza una proposta o formalitza algun tipus de contracte incloent el preu o els honoraris corresponents. Doncs bé, especifiqui que aquests honoraris s'incrementaran amb el corresponent 21% d'IVA.

La normativa protegeix els consumidors, i obliga les empreses a informar-los de manera clara i comprensible del preu total del servei, inclosos els impostos. Per tant, si no diu res en la seva proposta, en cas de discrepàncies amb el seu client l'IVA es considerarà inclòs, i això pot sortir-li car:

 • Per exemple, si pacta uns honoraris de 6.000 euros i indica que s'afegirà l'IVA corresponent, podrà exigir el cobrament de 7.260 euros (6.000 + 21% d'IVA). En tot cas, indiqui també el preu total, IVA inclòs.
 • Però si no diu res, el particular al·legarà que els 6.000 euros ja incloïen l'IVA. Vostè només podrà reclamar-li aquesta suma i, sobre ella, haurà de llevar l'IVA i ingressar-lo en Hisenda. Els seus ingressos nets acabaran sent de 4.958 euros (4.958 + 21% = 6.000).

 Les propostes d'honoraris dirigides a particulars han d'incloure el preu total dels serveis, inclosos els impostos.

Nous recàrrecs per extemporaneïtat

S'han reduït els recàrrecs per ingrés fora de termini sense requeriment previ.

S'han reduït els recàrrecs per ingrés fora de termini sense requeriment previ. Des del passat 11 de juliol, els recàrrecs aplicables per ingrés fora de termini sense requeriment previ són més baixos i augmenten de manera mensual (en lloc d'augmentar de manera trimestral o semestral, com ocorria abans). Així, ara el recàrrec és de l'1% més un 1% per cada mes complet de retard, i del 15% fix a partir dels 12 mesos:

Aquest nou règim també és aplicable als recàrrecs exigits abans de l'11 de juliol de 2021, sempre que en aquesta data encara no haguessin adquirit fermesa i la seva aplicació resultés més favorable.

Declaració d'IRPF a retornar

Hisenda ha d'emetre l'ordre de pagament en el termini de sis mesos.
Si va presentar la declaració de l'IRPF de 2020 amb resultat a retornar, tingui en compte que Hisenda disposa de sis mesos per a ordenar la devolució. A aquest efecte:
 • Els sis mesos comencen a comptar des de la fi del termini de presentació de l'IRPF (termini que, per a la declaració de 2020, va finalitzar el 30 de juny de 2021).
 • Si Hisenda no emet l'ordre de pagament en aquest termini de sis mesos, vostè tindrà dret a cobrar interessos de demora.
 • Si presenta la seva declaració amb posterioritat al 30 de juny, els sis mesos començaran a comptar des de la data de la presentació.
Els interessos de demora es calculen pel termini que intervingui entre la data de venciment del termini dels sis mesos i la data en què Hisenda ordeni el pagament de la devolució. No és necessari que vostè sol·liciti expressament que els hi paguin, perquè Hisenda els hi liquidarà automàticament.
Recordi que pot comprovar l'estat en el qual es troba la seva declaració a través de la pàgina web de l’AEAT. Per a això, una vegada dins d'aquesta web, segueixi la següent ruta: “Renda 2020” / “Servei de tramitació esborrador / declaració (Renda WEB)”.

Novetats en l'IVA

                                                                                    
S'introdueixen canvis en el règim de vendes a distància i el comerç electrònic.

Vegi a continuació les novetats més importants en matèria d'IVA que són aplicables des del passat dia 1 de juliol:

 • S'estén el règim de finestreta única a les vendes a distància de béns. Quan la suma de les vendes de béns a distància i de serveis electrònics prestats a consumidors finals d'altres països de la UE superi els 10.000 euros anuals (l'any natural anterior o l'any en curs), les empreses venedores hauran de repercutir l'IVA del país de destinació per aquestes vendes, podent emprar per a això el sistema de finestreta única. 
 • Aquest règim de finestreta única també serà aplicable a les vendes de béns a distància quan aquests tinguin un valor de fins a 150 euros, no estiguin subjectes a impostos especials i s'enviïn des de fora de la UE. En aquests casos, els proveïdors hauran de repercutir IVA del país de destinació i la importació realitzada estarà exempta d'IVA. 

D'altra banda, desapareix l'exempció aplicable sobre les importacions de béns de fins a 22 euros, de manera que aquestes importacions, quan no s'acullin a la finestreta única, hauran de liquidar l'IVA a la importació.

Les plataformes i portals d'Internet que facilitin vendes a distància de béns importats de fins a 150 euros de valor, no subjectes a impostos especials, estaran obligades a repercutir IVA del país de destinació per les compres que facilitin, podent ingressar aquest impost en Hisenda a través del sistema de finestreta única. En aquests casos, la importació dels béns també estarà exempta d'IVA. Una altra novetat és l'ampliació fins al 31 de desembre de 2021 de l'aplicació del tipus impositiu del 0% als lliuraments interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari per a combatre la Covid-19 els destinataris de la qual siguin entitats públiques, centres hospitalaris i entitats privades de caràcter social.

Els nostres professionals analitzaran si aquesta o qualsevol altra novetat fiscal és aplicable a la seva negocio.

Volem ajudar-lo

Contacti amb nosaltres perquè estudiem el seu cas i puguem fer-li una proposta personalitzada.

Estem aquí per a vostè.

Contacti ara

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació i obtenir estadístiques de la nostra web. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Més infromació Ok