Dilluns 22 Juliol 2024

T: 93 193 75 26

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. linkedin

Pla de control tributari 2022

Cada any es publiquen les directrius de la inspecció fiscal.

Com l'any passat, Hisenda continuarà potenciant i millorant les plataformes d'assistència virtual existents (assistent censal, aplicació mòbil Agència Tributària...) i altres de noves (possibilitat de confeccionar els models 303 i 130 automàticament a partir de la aportació trimestral dels llibres registre, nou Assistent Virtual de Renda...).

D'altra banda, es reforçarà el control sobre la tributació correcta de les operacions de comerç electrònic després del creixement exponencial que ha experimentat, derivat dels nous hàbits dels consumidors (accentuat durant la pandèmia).

Així mateix, continuaran les personacions de funcionaris de Hisenda en locals de negoci en el marc de la lluita contra la economia submergida i l'obtenció d'ingressos ocults.

Finalment, durant el 2022 està prevista una intensificació de les actuacions de control de retencions a la font per als models 190 i 184, en col·laboració conjunta entre els Departaments de Gestió Tributària i Inspecció Financera i Tributària.

Concurs i crèdits privilegiats

Conegueu els vostres drets si algun dels vostres clients cau en concurs.

En cas de concurs, determinats creditors —com ara els que van vendre algun bé moble en escriptura i van acordar un preu ajornat amb reserva de domini— disposen d'una preferència per cobrar el crèdit. D'aquesta manera:

 • L'Administració Concursal (el professional que nomena el jutge per gestionar el concurs) pot triar saldar el crèdit prèviament a qualsevol altre (si convé al concurs). Això no passaria si tingués una altra qualificació.

 • Quan es dóna la reserva de domini, el creditor pot sol·licitar la resolució del contracte i recuperar la màquina. En aquestes circumstàncies, el jutge només podria impedir-ho si es prova que la màquina és indispensable per a la tasca del deutor i la bona fi del concurs.

En cas que el creditor no aprofiti l'anterior possibilitat i acabi venent el bé dins del concurs, el preu obtingut s'haurà de destinar a pagar, en primer lloc, el crèdit privilegiat i, si hi ha sobrant, s'acabarà destinant a la resta de els crèdits.

Els nostres professionals us assessoraran en cas que algun dels vostres clients caigui en concurs de creditors.

Augment de capital amb prima

L'entrada de nous socis a una SA o SL s'ha de valorar correctament.

Si l'arribada de nous socis a una societat es fa amb posterioritat a la seva constitució, aquests es beneficien que l'empresa ja està en funcionament i que, probablement, compta amb un valor més alt del reflectit en la seva comptabilitat. Per tant, per impedir que la resta dels socis es vegin afectats per aquest esdeveniment, se sol demanar un sobrepreu en el cost de les participacions/accions adquirides, conegut com a prima:

 • S'ha de fer una valoració de la companyia, tenint en compte el capital actual, les reserves acumulades i les perspectives de negoci.
 • Seguidament, els socis han de precisar quina proporció de capital obtindrà el nou soci. Per exemple, si ara hi ha dos socis que tenen el 50% cadascun i decideixen que el nou soci en tindrà el 20%, els primers passaran a tenir el 40% cadascun.
 • Des de llavors, cal garantir que el valor real del 40% que passaran a ostentar els socis inicials sigui igual al valor que ara en té el 50%. A aquest efecte, el nou soci ha de proporcionar, per cada participació/acció, el valor nominal d'aquesta més una prima addicional que permeti preservar el valor de les participacions/accions actuals.

Avals ICO COVID-19

Novetats per la crisi energètica i de subministraments.

S'han intensificat les actuacions de suport a la solvència de les empreses iniciades amb línies d'avals ICO COVID-19. Els canvis han estat els següents:

 • Ampliació fins al 30 de setembre del 2022 (anteriorment era fins al 30 de juny) de l'obligació de preservar les línies de circulant (pòlisses, descompte, confirming, factoring…) per part de les entitats financeres.
 • Flexibilització dels requisits per ingressar a l'ampliació dels terminis de finançament o de carència, particularment per a les empreses que pertanyen als sectors més alterats per l'augment dels costos energètics.

Simultàniament, s'ha acceptat una nova línia d'avals públics en condicions idèntiques que les prèvies i que es podran demanar fins al 31 de desembre de 2022.

Els nostres assessors estudiaran el vostre cas i us acompanyaran en el procés per sol·licitar les mesures a què es pugui acollir.

Auditoria retributiva

Les empreses de més de 50 empleats han de fer una auditoria retributiva.

Aquelles empreses que tinguin 50 empleats o més tenen el deure de dur a terme una auditoria retributiva amb el propòsit de verificar si el sistema retributiu compleix el principi d'igualtat entre dones i homes. Els resultats d'aquesta auditoria formen part del contingut mínim del pla d'igualtat, per la qual cosa s'hi hauran d'integrar.

Si la vostra empresa està obligada, heu de saber que el Govern confeccionarà una guia tècnica per saber de quina forma s'ha de fer l'auditoria. Fins que la guia no es publiqui, procediu a realitzar un diagnòstic en els termes següents:

 • Avaluació de llocs de treball. Identifiqueu les funcions i responsabilitats que ha de desenvolupar el titular del lloc, les interaccions amb companys o amb tercers (clients i proveïdors), el nivell de coneixements, etc.

 • Pla d'actuació. Definiu un pla d'actuació per a la rectificació de les desigualtats retributives, amb determinació d'objectius, actuacions concretes, cronograma i persona o persones responsables de la seva implantació i seguiment.

Els crèdits i deutes s'han d'incloure a la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni

Els crèdits i deutes s'han d'incloure a la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni

Cal tenir present que estan obligats a remetre la declaració de l'impost sobre el patrimoni els contribuents que s'atenguin a alguna d'aquestes situacions:

 • Si, després de quantificar la quota del dit impost, resulta una quantia a ingressar.
 • Si, ni tan sols tenint quota per saldar, el valor dels seus béns i drets (incloent-hi els béns exempts i sense descomptar deutes, càrregues o gravàmens) sigui més alt a dos milions d'euros.

Consegüentment, si és aquest el seu cas, cal recordar que entre els béns a declarar també s'han d'incorporar els crèdits o deutes que vostè tingués a 31 de desembre de 2021. De conformitat amb això:

 • Els crèdits són un valor més gran del seu patrimoni.
 • Com a deutes, podeu computar els deutes bancaris, els préstecs rebuts de familiars o els derivats d'impostos (quota a ingressar de l'IRPF, liquidacions d'Hisenda, etc.).

Dies de cortesia

Com saber si la vostra empresa és objecte d'una inspecció o verificació de dades per part d'Hisenda

Si la vostra empresa o sou objecte d'una inspecció, heu de saber que disposeu de l'oportunitat de sol·licitar un o diversos períodes de cortesia en què la Inspecció no podrà efectuar actuacions i en què quedarà suspès el període per atendre requeriments.

En la seva totalitat aquests períodes de cortesia no poden sobrepassar els 60 dies naturals (no cal que siguin consecutius) al llarg de tot el procés inspector.

La petició dels dies s'ha d'atenir a un conjunt d'exigències formals i s'ha de dur a terme amb set dies d'anticipació a la data en què s'iniciï el període sol·licitat. Així mateix, aquests períodes han de ser també de com a mínim set dies naturals, per la qual cosa és possible demanar fins a vuit períodes de cortesia.

Els nostres assessors de confiança us assessoraran si la vostra empresa és objecte d'una inspecció o verificació de dades per part d'Hisenda.

Una assessoria de confiança i de qualitat és clau per a una bona gestió empresarial

Una assessoria de confiança i de qualitat és clau per a una bona gestió empresarial

Comptar al vostre costat amb una assessoria de confiança que us acompanyi en el dia a dia del negoci i us ajudi a solucionar tots els possibles problemes que puguin aparèixer durant l'activitat del mateix és crucial per al bon funcionament de la vostra empresa.
A Afirma Gestión comptem amb un equip de professionals amb molts anys d'experiència al sector de l'assessoria, formats en diferents àmbits per aconseguir proporcionar a tots els nostres clients un servei integral i d'una qualitat excel·lent.
El nostre objectiu és ajudar que els nostres clients estiguin assessorats en tot moment i se sentin acompanyats a l'hora de prendre qualsevol mena de decisió. Per això sempre partim d'una exhaustiva anàlisi de la situació i de l'entorn del client, aspecte que ens permet fer un pla d'assessorament empresarial minuciós i totalment personalitzat.
Per als nostres clients, els beneficis de comptar amb Afirma Gestión són clars:
 • Millor gestió de tots els processos empresarials.
 • Més capacitat per prendre decisions rellevants per al futur de l'empresa.
 • Tenir a disposició els millors professionals treballant per aconseguir els beneficis més grans de l'empresa.
 • L'obtenció de respostes ràpides als diferents dubtes que es plantegin el dia a dia.
 • Garantia que s'està complint la legalitat vigent.
A Afirma Gestión volem ajudar-vos en la gestió de la vostra activitat perquè pugueu centrar-vos en el vostre negoci.

Volem ajudar-lo

Contacti amb nosaltres perquè estudiem el seu cas i puguem fer-li una proposta personalitzada.

Estem aquí per a vostè.

Contacti ara

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació i obtenir estadístiques de la nostra web. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Més infromació Ok