Dilluns 22 Juliol 2024

T: 93 193 75 26

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. linkedin

Més garanties per als consumidors

Des de l'1 de gener de 2022.
L'1 de gener de 2022 va entrar en vigència a la nova legislació que canvia algunes mesures en matèria de garanties per a consumidors i usuaris. A continuació preciso els canvis més importants.
 • Garantia. El període de garantia dels productes nous es modifica a tres anys.
 • Defectes. Anteriorment, si el problema es va generar en els primers mesos després de la compra, es deduia que el defecte ja estava present en efectuar l'entrega del producte. Tanmateix, des de l'1 de gener de 2022, aquesta presumpció es posarà en pràctica als defectes apareguts dins dels dos anys posteriors a la realització de la compra.
De totes les formes, s'ha de tenir en compte que aquesta garantia atén a la "falta de conformitat", però en cap cas als errors que s'han derivat d'un mal ús per part de l'adquirent. Així mateix, tinguin en compte que respecte a la presumpció de que els defectes apareguts en els dos anys següents a la compra ja existien a la venda, cal recordar que, el proveïdor podrà desfer-se de responsabilitat si acredita que no era així.
També s'intensifiquen els casos en què el consumidor pot reclamar la resolució del contracte (és a dir, que se li tornin els diners). La nova llei també obliga a preservar l'existència de peces de reparació durant deu anys.

Canal de denúncies

Les empreses amb 50 treballadors o més hauran d'implantar un canal de denúncies.
Aquelles empreses de 250 o més empleats han de tenir un canal de denúncies i, a partir del 17 de desembre de 2023, aquelles empreses de 50 treballadors o més també estaran en l'obligació d'implantar-lo. El protocol de denúncies ha de consentir i facilitar la denúncia d'irregularitats per part dels treballadors de l'entitat.
D'aquesta manera, si s'imposa alguna sanció a qui exerceixi aquest dret, aquest acte representarà una vulneració dels drets fonamentals. En aquest protocol s'haurà d'incloure:
 • Els canals per rebre denúncies garantint la confidencialitat de l'informant. Cal prohibir l'accés al personal que no estigui autoritzat.
 • El nomenament de la persona o del servei competent per poder fer el tràmit corresponent a la denúncia.
 • Informació de fàcil accés i clara sobre els procediments que cal seguir.

Els nostres professionals els informaran sobre aquesta nova obligació que han de complir les empreses.

Ajudes per a emprenedors

Les guies dinàmiques brinden una gran ajuda per als emprenedors.

Per a poder localitzar informació respecte als incentius i ajudes per a la creació d'empreses que confereix la Unió Europea, les administracions locals i autonòmiques, l'Estat i altres organismes públics, la Direcció General de la Indústria i de la Petita i mitjana empresa ha elaborat una guia dinàmica en la qual es presenten aquelles ajudes amb termini obert de convocatòria.

Aspectes a tenir en compte respecte a la guia:

 • S'actualitza cada dia.
 • Té un caràcter estrictament informatiu. Conseqüentment, és oportú que amb anterioritat a la realització de qualsevol tràmit es comprovin les dades amb el pertinent butlletí oficial que facilita la guia.
 • S'organitza per sectors productius i comunitats autònomes.

Per a trobar les guies dinàmiques és necessari accedir a la pàgina web www.plataformapyme.es , prémer Menú, i a continuació Ajudes públiques.

A Afirma Gestió, la seva assessoria de confiança, l'assessorarem sobre la tramitació per a aconseguir les ajudes i subvencions que li corresponguin i sobre com s'haurà de legitimar el destí dels fons.

Finançament alternatiu

Entra en vigor la normativa europea sobre ‘crowdfunding’ (o finançament participatiu).
El crowdfunding és una xarxa de finançament col·lectiu que s'utilitza per a connectar empreses que necessiten finançament amb inversors interessats a finançar-les ja sigui mitjançant l'atorgament d'un préstec o la compra de participacions o accions.
El procés que se segueix és el següent:
 • L'empresa presenta la seva proposta a una plataforma de finançament que la investiga i determina la seva divulgació i promoció per un temps concret, aconseguint així que els potencials inversors proporcionin fons. Així mateix, si en el període de temps establert no es recapta la xifra prevista, la plataforma reemborsa les aportacions als inversors.

Aspectes sobre el crowdfunding:

 • Brinda als promotors més possibilitats (finançament via adquisició de valors o via préstecs).
 • En suprimir-se les comissions d'obertura i les comissions per no disposició o per cancel·lació anticipada que normalment aplica la banca, el finançament col·lectiu pot convertir-se en més econòmic que el finançament bancari.
 • És àgil, segur i sense la burocràcia del finançament bancari.

Calendari de festes laborals 2022

El calendari de festes laborals de 2022 ha estat publicat.
La llei fixa catorze dies a l'any com a períodes de descans retribuïts i no recuperables. Aquest calendari recopila els dotze festius repartits per comunitats autònomes més dos festius locals fixats per cada municipi que es donen a conèixer en el butlletí oficial de la pertinent província o comunitat autònoma.
De qualsevol manera, s'han de respectar les festes nacionals:
 • 1 de gener: Any Nou.
 • 1 de maig: Festa del Treball.
 • 12 d'octubre: Festa Nacional d'Espanya
 • 25 de desembre: Nativitat del Senyor.

Així mateix, conjuntament a aquestes festes s'han de determinar els festius nacionals no substituïbles que han de respectar les comunitats autònomes, sent per a l'any 2022:

 • 15 d'abril: Divendres Sant.
 • 15 d'agost: Assumpció de la Verge.
 • 1 de novembre: Tots els Sants.
 • 6 de desembre: dia de la Constitució Espanyola.
 • 8 de desembre: Immaculada Concepció.

En referència al 6 de gener (Epifania del Senyor), és una festa nacional substituïble. No obstant això, les comunitats autònomes no han exercici la facultat de substitució.

Les comunitats autònomes poden reubicar al dilluns els festius que es donin en diumenge i també poden fixar tres festius, sigui per tradició o bé tenint en compte festius nacionals substituïbles.

Base de dades de subvencions

Utilitzi-la per a conèixer possibles ajudes per a la seva empresa.

Moltes empreses desconeixen l'existència de subvencions i ajudes per a realitzar determinades inversions o desenvolupar determinades activitats.

Doncs bé, existeix una Base de dades Nacional de Subvencions en la qual apareixen totes les convocatòries de subvencions que concedeixen les administracions (estatals, autonòmiques i municipals):

 • En aquesta base accedirà a un cercador que li permetrà localitzar les subvencions segons l'organisme concedint, el tipus de beneficiari que la pot sol·licitar (empresa, persona física...) o l'activitat subvencionada.
 • També pot donar-se d'alta en un servei d'alertes, perquè li avisin de noves subvencions que puguin ser del seu interès.
 • Així mateix, podrà consultar a qui li ha estat concedida una subvenció, introduint el DNI o denominació social del beneficiari.

Pot accedir a aquesta base de dades en l'adreça web https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias.

Recordi que el nostre despatx pot ajudar-lo en les gestions necessàries per a sol·licitar la subvenció corresponent, així com a l'hora de justificar el destí dels fons rebuts.

Sol·licitud de trasllat voluntari

No és obligatori concedir-la, excepte en alguns supòsits.

Les empreses no tenen obligació d'acceptar una petició de trasllat voluntari (excepte el que estableixi el conveni i alguns casos previstos en la llei –treballadors víctimes de violència de gènere, per exemple–). Per tant:

 • Si l'empresa ho accepta, s'estarà al que es pacti entre empresa i treballador (no és necessari acreditar les causes del trasllat, ni que hi hagi un preavís, ni existeix el dret del treballador al fet que li siguin sufragats les despeses de trasllat).
 • En el cas de denegació, no es genera el dret del treballador a rescindir el seu contracte amb la indemnització de 20 dies per any de servei amb el límit de 12 mensualitats.

En tot cas, existeix alguna sentència que considera que el canvi de centre també és una mesura adequada per a conciliar la vida laboral i familiar. Per tant, en cas de treballadors amb fills menors de 12 anys que sol·licitin un canvi de centre, la denegació haurà d'estar prou fonamentada (per exemple, perquè no existeixen vacants en el centre sol·licitat).

Sigui flexible si algun treballador o treballadora li sol·licita un canvi de centre per a millorar la conciliació entre la seva vida laboral i la seva vida familiar.

El nostre departament laboral l'assessora sobre els drets i deures que es deriven de les relacions laborals amb els seus empleats.

Menors d'edat

No poden ser responsables per actes dels seus progenitors.

Hi ha contribuents que “traspassen” patrimoni als seus fills per a evitar que Hisenda els embargui (amb una donació o una compravenda simulada, per exemple), o que utilitzen comptes dels seus fills per a canalitzar les seves operacions i evitar l'embargament dels saldos.

En aquests casos, és habitual que Hisenda qualifiqui als fills com a “col·laboradors necessaris” del frau i els declari responsables solidaris del deute. Però el Tribunal Suprem considera que si els fills són menors d'edat, aquesta pràctica no és correcta:

 • No cal traslladar o estendre la responsabilitat fiscal a un menor quan el negoci jurídic en virtut del qual es pretén l'ocultació o transmissió l'ha realitzat el seu representant legal (encara que aquest representant hagi actuat per compte del menor i sigui aquest el beneficiat).
 • No pot atribuir-se aquesta responsabilitat a qui, per ser menor, és legalment inimputable i manca legalment de capacitat d'obrar. El Tribunal Suprem ha dictaminat en contra d'Hisenda, de manera que aquesta no pot declarar responsables als menors d'edat pels actes realitzats pels seus progenitors.
El Tribunal Suprem ha dictaminat en contra d'Hisenda, de manera que aquesta no pot declarar responsables als menors d'edat pels actes realitzats pels seus progenitors.

Els nostres professionals poden assessorar-lo en qualsevol mena de conflicte que pugui tenir amb l'Administració d'Hisenda.

Volem ajudar-lo

Contacti amb nosaltres perquè estudiem el seu cas i puguem fer-li una proposta personalitzada.

Estem aquí per a vostè.

Contacti ara

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació i obtenir estadístiques de la nostra web. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Més infromació Ok