Dissabte 13 Abril 2024

T: 93 193 75 26

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. linkedin

Canal de denúncies

Les empreses amb 50 treballadors o més hauran d'implantar un canal de denúncies.
Aquelles empreses de 250 o més empleats han de tenir un canal de denúncies i, a partir del 17 de desembre de 2023, aquelles empreses de 50 treballadors o més també estaran en l'obligació d'implantar-lo. El protocol de denúncies ha de consentir i facilitar la denúncia d'irregularitats per part dels treballadors de l'entitat.
D'aquesta manera, si s'imposa alguna sanció a qui exerceixi aquest dret, aquest acte representarà una vulneració dels drets fonamentals. En aquest protocol s'haurà d'incloure:
 • Els canals per rebre denúncies garantint la confidencialitat de l'informant. Cal prohibir l'accés al personal que no estigui autoritzat.
 • El nomenament de la persona o del servei competent per poder fer el tràmit corresponent a la denúncia.
 • Informació de fàcil accés i clara sobre els procediments que cal seguir.

Els nostres professionals els informaran sobre aquesta nova obligació que han de complir les empreses.

Periodificació de despeses

És important computar les despeses a l'exercici correcte.

Les despeses s'han de computar en l'exercici en què es meriten, al marge del moment en què es paguen. Per tant, és rellevant que en finalitzar els comptes de la seva empresa no passi per alt els ajustaments comptables que s'hagin de dur a terme per complir aquest principi.

Es pot donar la situació que a l'exercici que s'acaba s'hagin comptabilitzat despeses que s'hagin d'imputar totalment o de manera parcial a l'exercici següent.
És possible que passi l'oposat: És possible que hi hagi despeses ja meritades amb pagament exigible el següent any, cosa que provoca que no consten a la comptabilitat.
A Afirma Gestión els nostres professionals contribuiran a tancar els comptes de l'exercici perquè aquests aconsegueixin reflectir la imatge fidel de la seva empresa.

Règim de mòduls per al 2022

Règim de mòduls per al 2022.
En el cas que vostè estigui tributant en el règim de mòduls, ha de saber que, de la mateixa manera que el 2021, el 2022 també tindrà l'opció de disminuir el rendiment net de l'activitat a declarar a l'IRPF en un 5%.
Els nostres professionals estaran encantats d'ajudar-vos a examinar si realment us interessa tributar per aquest règim. Així mateix, en el cas que no us interessi, podeu renunciar presentant:
 • Model 3030. Declaració de l'IVA del primer trimestre del 2022 en règim general.
 • Model 130. Pagament a compte de l'IRPF en estimació directa.

Finalment, ha de saber que a efectes d'aplicació d'aquest règim, es preserven els límits establerts de vendes i compres existents per al 2021:

 • Vendes totals (any anterior): 250.000 euros.
 • Vendes a empresaris (any anterior): 125.000 euros.
 • Compres any anterior (no immobilitzats): 250.000 euros.

Deducció d'habitatge després de divorci

La deducció d'habitatge després de divorci és del 100% en el cas que un dels cònjuges suporti el desemborsament de la quota hipotecària totalment.
Si es dona el cas que un matrimoni es divorcia o se separa i és posseïdor d'una llar adquirida abans del 2013, ha de saber que el cònjuge que renuncia a la llar familiar podrà continuar beneficiant-se de la desgravació per compra de la llar habitual per les quotes que continuïn satisfent per part seva del préstec. No obstant això, a aquest efecte, cal que l'immoble representi la llar usual dels fills i l'excònjuge.
Tanmateix, si l'ordre del tribunal defineix que aquest cònjuge s'ha de fer responsable de tot el préstec, aquest tindrà facultat per dur a terme la desgravació respecte de totes les quotes que hagin estat satisfetes, tot i ser únicament propietari del 50%. Passa el mateix si qui suporta la totalitat de la hipoteca de la llar conjugal és el cònjuge que roman vivint en aquesta juntament amb els fills, tot i ser únicament propietari de la meitat de l'immoble.
Recordi: El cònjuge que desemborsa la totalitat de la quota hipotecària està autoritzat a dur a terme la desgravació sobre el conjunt de la suma abonada, malgrat que només sigui titular de la meitat de la llar. Cal recalcar que la base màxima de desgravació anual és de 9.040 euros.
No dubteu a contactar amb Afirma Gestión, la vostra assessoria de confiança a Sabadell, per a qualsevol consulta que se us pugui plantejar en l'àmbit fiscal.

Ajudes per a emprenedors

Les guies dinàmiques brinden una gran ajuda per als emprenedors.

Per a poder localitzar informació respecte als incentius i ajudes per a la creació d'empreses que confereix la Unió Europea, les administracions locals i autonòmiques, l'Estat i altres organismes públics, la Direcció General de la Indústria i de la Petita i mitjana empresa ha elaborat una guia dinàmica en la qual es presenten aquelles ajudes amb termini obert de convocatòria.

Aspectes a tenir en compte respecte a la guia:

 • S'actualitza cada dia.
 • Té un caràcter estrictament informatiu. Conseqüentment, és oportú que amb anterioritat a la realització de qualsevol tràmit es comprovin les dades amb el pertinent butlletí oficial que facilita la guia.
 • S'organitza per sectors productius i comunitats autònomes.

Per a trobar les guies dinàmiques és necessari accedir a la pàgina web www.plataformapyme.es , prémer Menú, i a continuació Ajudes públiques.

A Afirma Gestió, la seva assessoria de confiança, l'assessorarem sobre la tramitació per a aconseguir les ajudes i subvencions que li corresponguin i sobre com s'haurà de legitimar el destí dels fons.

Finançament alternatiu

Entra en vigor la normativa europea sobre ‘crowdfunding’ (o finançament participatiu).
El crowdfunding és una xarxa de finançament col·lectiu que s'utilitza per a connectar empreses que necessiten finançament amb inversors interessats a finançar-les ja sigui mitjançant l'atorgament d'un préstec o la compra de participacions o accions.
El procés que se segueix és el següent:
 • L'empresa presenta la seva proposta a una plataforma de finançament que la investiga i determina la seva divulgació i promoció per un temps concret, aconseguint així que els potencials inversors proporcionin fons. Així mateix, si en el període de temps establert no es recapta la xifra prevista, la plataforma reemborsa les aportacions als inversors.

Aspectes sobre el crowdfunding:

 • Brinda als promotors més possibilitats (finançament via adquisició de valors o via préstecs).
 • En suprimir-se les comissions d'obertura i les comissions per no disposició o per cancel·lació anticipada que normalment aplica la banca, el finançament col·lectiu pot convertir-se en més econòmic que el finançament bancari.
 • És àgil, segur i sense la burocràcia del finançament bancari.

Calendari de festes laborals 2022

El calendari de festes laborals de 2022 ha estat publicat.
La llei fixa catorze dies a l'any com a períodes de descans retribuïts i no recuperables. Aquest calendari recopila els dotze festius repartits per comunitats autònomes més dos festius locals fixats per cada municipi que es donen a conèixer en el butlletí oficial de la pertinent província o comunitat autònoma.
De qualsevol manera, s'han de respectar les festes nacionals:
 • 1 de gener: Any Nou.
 • 1 de maig: Festa del Treball.
 • 12 d'octubre: Festa Nacional d'Espanya
 • 25 de desembre: Nativitat del Senyor.

Així mateix, conjuntament a aquestes festes s'han de determinar els festius nacionals no substituïbles que han de respectar les comunitats autònomes, sent per a l'any 2022:

 • 15 d'abril: Divendres Sant.
 • 15 d'agost: Assumpció de la Verge.
 • 1 de novembre: Tots els Sants.
 • 6 de desembre: dia de la Constitució Espanyola.
 • 8 de desembre: Immaculada Concepció.

En referència al 6 de gener (Epifania del Senyor), és una festa nacional substituïble. No obstant això, les comunitats autònomes no han exercici la facultat de substitució.

Les comunitats autònomes poden reubicar al dilluns els festius que es donin en diumenge i també poden fixar tres festius, sigui per tradició o bé tenint en compte festius nacionals substituïbles.

Període de prova. Interrupció

El còmput de període de prova pot ser interromput si es pacta explícitament.
En el transcurs del període de prova el contracte es pot finalitzar sense necessitat d'adduir cap causa, tant per l'empresa com pel treballador. Per tant, no és necessari ni preavís ni indemnització.
Per regla general:
 • En el cas de tècnics titulats, la durada no haurà de superar els sis mesos. En canvi, per als treballadors restants no podrà superar els dos mesos.
 • Per a aquelles empreses que disposin de menys de 25 treballadors, no podran superar els tres mesos per a aquells treballadors que no siguin tècnics titulats.
 • Per a contractes d'interinitat, per obra o servei o eventuals de durada no superior a sis mesos el període de prova serà d'un mes.

El recompte del període de prova no s'interromp per cap dels següents motius tret que s'hagi acordat explícitament:

 • Risc al llarg de l'embaràs.
 • Risc en el transcurs de la lactància.
 • Incapacitat temporal. Naixement.
 • Adopció.
 • Guarda amb finalitats d'adopció.
 • Acolliment.
 • Violència de gènere.

Consegüentment, per a prevenir que el termini no hagi passat en el moment de la reincorporació és pertinent fixar aquesta interrupció.

Volem ajudar-lo

Contacti amb nosaltres perquè estudiem el seu cas i puguem fer-li una proposta personalitzada.

Estem aquí per a vostè.

Contacti ara

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació i obtenir estadístiques de la nostra web. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Més infromació Ok